Ministarstvo pravde: Kurtijeva prijava će biti predmet ocjene nadležnog tužilaštva

Ministarstvo pravde reagovalo je na današnji tekst, koji je objavljen u Dnevnim novinama „Vijesti“ pod naslovom: „Kurti optužuje ministra pravde i njegovu saradnicu za falsifikovanje isprave: Na silu me gura u kaznenu evidenciju“.

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

„Uvažavajući Vaše interesovanje za postupak u predmetu Artana Kurtija, obavještavamo Vas da je Ministarstvo pravde, po službenoj dužnosti, u granicama svojih nadležnosti, pokrenulo postupak za obavezan poništaj rješenja kojim je usvojen zahtjev Artana Kurtija za zakonsku rehabilitaciju.

Kako je predmetni postupak u toku, obavještavamo Vas da će ovaj organ nakon sprovedenog postupka, upravnim aktom cijeniti utvrđene činjenice i dati ocjenu njihove pravne kvalifikacije. Svaki upravni akt ovog organa, po pravnom lijeku stranke može biti predmet ocjene Upravnog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Crne Gore i Ustavnog suda Crne Gore.

U odnosu na činjenicu da je gospodin Artan Kurti podnio krivične prijave jer cijeni da su tokom postupka počinjena krivična djela koja navodite u Vašem dopisu, ista će biti predmet ocjene nadležnog tužilaštva, a ne ovog organa.

Obaveza je javnopravnog organa da sprovede zakonit postupak, potpuno i pravilno utvrdi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno odlučivanje o upravnoj stvari. U postupku donošenja rješenja javnopravni organ je dužan da ispravi sve povrede pravila postupka, kako bi odluka o upravnoj stvari bila zakonita. Navedeno proizilazi iz Zakona o upravnom postupku, kako načela upravnog postupka tako i odredbi koje se odnose na prava stranke na izjašnjenje, utvrđivanje činjeničnog stanja, ovlašćenja za donošenje rješenja, oblika i sadržaja rješenja kao i drugih odredbi.

Činjenica da je ovaj organ, tokom postupka, ispravio očiglednu omašku u potpisu akta kojim se pokreće postupka, nakon čega je imenovanom ostavljen dodatni rok za izjašnjenje, ne može biti na štetu stranke, već naprotiv u interesu stranke i zakonitom vođenju postupka“, navodi se u reagovanju.

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.