Na ime sklopljenih sporazuma o prizanju krivice u budžet uplaćeno 54 hiljade eura

Specijalni tužioci su za prvo pola godine sa 22 okrivljena sklopili sporazume o priznanju krivice, od toga sud je odbio da potvrdi deset sporazuma, usvojio je 12, a odluku čekaju dva sprazuma.

U ovim predmetima, 19 okrivljenih priznalo je članstvo u kriminalnoj organizaciji, uglavnom u sticaju sa još nekim krivičnim djelom.

Postoji mogućnost da pripadnici kriminalnih organizacija, uprkos priznanju, više neće moći da idu na sporazumno priznanje krivice i koriste ovaj institut. Naime, kako je nedavno saopšteno za “Dan”, ovaj resor razmatra isključenje mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivice, kada je u pitanju organizovani kriminal.

U zaključenim sporazumima u prvoj polovini godine, navode iz SDT-a, kazne su zatvorske uslovne i novčane, s tim što je u nekim slučajevima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i uplata u humanitarne svrhe. Sedmorica okrivljenih u budžet su uplatili 54.000 eura, na ime novčanih kazni kao sporednih.

Zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, zaključena su tri sporazuma o priznanju krivice. Sud je usvojio dva a jedan sporazum je odbijen.

“Na osnovu usvojenih sporazuma donijete su presude kojima su okrivljeni osuđeni na zatvorske kazne i to: u jednom predmetu na zatvorsku kaznu u trajanju od godinu i po, uz novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 10.000 eura, a u drugom predmetu na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i četiri mjeseca”, navode iz SDT-a.

Zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i utaja poreza i doprinosa zaključeno je sedam sporazuma – šest je odbijeno a za jedan se čeka odluka. Kada je u pitanju krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa neovlašćenom proizvodnjom, držanjem i stavljanjem u promet opojnih droga zaključeno je sedam sporazuma, a sve je sud usvojio.

“Na osnovu njih donijete su presude kojima su okrivljeni osuđeni na zatvorske kazne, a u šest predmeta izrečene su i novčane kazne kao sporedne u ukupnom iznosu od 44.000 eura”, saopšteno je iz SDT-a.

Zbog stvaranja kriminalne organizacije u sticaju sa prevarom okrivljeni je, na osnovu sporazuma, osuđen na godinu i tri mjeseca zatvora, podaci su SDT-a. Još se čeka na odluku suda o sporazumu koji je sa specijalnim tužiocem sklopio okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i doprinosa i oštećenje povjeriocca. Sud je usvojio sporazum o priznanju krivice okrivljenog za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, i na osnovu toga izrekao jednogodišnju kaznu zatvora. Sudu su dostavljena i dva sporazuma za zloupotrebu službenog položaja – jedan je odbijen, a jedan usvojen i u tom slučaju okrivljeni je osuđen na pola godine kućnog zatvora.

Predlog da se, osim za ratne zločince i teroriste, isključe sporazumi za silovatelje

Kada je u pitanju institut sporazuma o priznanju krivice, radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde, predložiće da osim počinioca ratnih zločina i teerorističkih napada, mogućnost za sporazumno priznanje krivice nemaju silovatelji, kao i počinioci porodičnog nasilja i trgovine ljudima.

“U odnosu na institut sporazuma o priznanju krivice, predlog radne grupe jeste da se, pored već propisanih, isključi mogućnost zaključenja za određena krivična djela, kao što su krivična djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, krivična djela trgovina ljudima i krivična djela protiv polne slobode”, saopštili su nam ranije iz Ministarstva pravde.

Kada je u pitanju institut sporazuma o priznanju krivice, radna grupa koju je formiralo Ministarstvo pravde, predložiće da osim počinioca ratnih zločina i teerorističkih napada, mogućnost za sporazumno priznanje krivice nemaju silovatelji, kao i počinioci porodičnog nasilja i trgovine ljudima.

guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me