Osnovni sud: Zabrana napuštanja stana za Čamgoza ostaje na snazi 

Krivično vijeće Osnovnog suda u Podgorici je odbilo žalbe državnog tužioca i branioca osumnjičenog Binalija Čamgoza izjavljene protiv rješenja sudije za istragu, kojim je turskom državljaninu, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, izrekao mjeru nadzora zabrana napuštanja stana.

Odbijen je i predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da mu se odredi pritvor. 

“Krivično vijeće je našlo da je sudija za istragu dao jasne i valjane razloge za ovakvu odluku, cijeneći sve okolnosti koje su od značaja u konkretnom slučaju, pravilno nalazeći da nema posebnih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ponoviti krivično djelo ili se dati u bjekstvo”, navodi se u saopštenju. 

Kako dodaju, radi se o osumnjičenom koji je u Crnoj Gori tražio azil, ne postoji pravosnažna presuda suda na osnovu koje bi se moglo utvrditi da je on pripadnik organizovane kriminalne grupe, a u pitanju je lice sa trajnim invaliditetom od oko 90% i koje u Crnoj Gori boravi gotovo dvije godine neprekidno sa svojom porodicom.

“Zanemarljiva vjerovatnoća da bi osumnjičeni koji čeka azil u Crnoj Gori sebe izložio riziku ponovnog krivičnog progona, koji bi u krajnjem mogao rezultirati njegovim zatvaranjem ili eventualno izručenju Republici Turskoj, gdje mu po sopstvenim navodima prijeti opasnost po život. Tako je i krivično vijeće cijenilo da mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, sasvim dovoljna da spriječi bilo kakvu mogućnost osumnjičenog ne samo da pobjegne, već i da na bilo koji drugi način ometa predmetni postupak. Takođe je i žalba branioca osumnjičenog koji je istakao da u odnosu na njegovog branjenika ne stoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret i da se radi o presuđenoj stvari, odbijena kao neosnovana, pri čemu je, kako to vijeće nalazi, sudija za istragu dao jasne i valjane razloge u ovom pravcu. U konkretnom slučaju se ne radi o pravosnažno presuđenoj stvari, jer osumnjičeni u krivičnom postupku pred Osnovnim sudom u Podgorici nije odgovarao zbog radnje koja mu se sada stavlja na teret, pa je osnovana sumnja neupitna”, navode u Osnovnom sudu. 

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.