Svaki treći zaposleni u Ministarstvu odbrane i VCG tuži državu

foto: Ivan Petrović/Dan

Čak 714 zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore (VCG) pokrenulo je sudske sporove protiv tog resora zbog neplaćenih dežurstava, noćnog, prekovremenog rada i rada tokom praznika i drugih prava iz radnog odnosa. S obzirom da u MO i VCG rade ukupno 2.002 lica, to znači da svaki treći zaposleni preko suda pokušava da ostvari svoja radna prava.

To pokazuje presjek zatečenog stanja u MO na dan 31. oktobar, kada je resor odbrane preuzeo novi ministar Dragan Krapović, o čemu je, u formi informacije, obaviještena Vlada.

U tom dokumentu se navodi da su u postupku pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova podnijeta 252 predloga od 797 lica (usvojeno 64). U postupku pred Centrom za alternativno rješavanje radnih sporova podnijeto je 129 predloga od 128 lica, ali iz MO navode da punomoćnici stranaka uslovljavaju okončanje predmetnih postupaka priznavanjem troškova za sastav predloga i nastup u usmenoj raspravi pred Centrom u skladu sa advokatskom tarifom.

– U postupku pred nadležnim sudovima pokrenuto 470 tužbenih zahtjeva od strane 714 lica (noćni, prekovremeni rad i rad tokom praznika, dežurstva i sl.) – navodi se u informaciji MO.

Stanje koje je u MO zatekla nova vlast pokazuje da je na kraju trećeg kvartala realizovano 85,7 odsto aktivnosti planiranih Programom rada Vlade za 2023. godinu. U MO konstatuju da nije usvojena Strategija sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore 2023–2026 (usvajanje odloženo za četvrti kvartal tekuće godine). Nisu donijete izmjene zakona o odbrani i o VCG. Nije donosena Strategija za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama, Plan popune vojske ljudstvom i materijalnim sredstvima, Plan mobilizacije vojske i Program obuke ugovorne rezerve za popunu jedinica vojske, te Program dugoročnog stambenog kreditiranja pripadnika vojske.

U informaciji je konstatovano da vojska nema adekvatnu vježbovnu-strelišnu prostoriju (poligon) za izvršenje redovnih bojevih gađanja, te se oslanja na poligone u susjedstvu, što prouzrokuje izuzetno velike troškove. Problem je i sa korišćenjem Luke Bar, jer od prebaziranja jednog dijela brodova tadašnje flote Ratne mornarice u luku Bar, još 1998. godine, do današnjeg dana, status vojnog dijela luke nije adekvatno pravno riješen u korist ministarstva. Upozoravaju da problemi mogu nastati i ukoliko se do 1. juna 2024. sa lokacije Zekova glava na planini Bjelasica ne izmjesti repetitor Radio-difuznog centra (RDC), jer na toj lokaciji treba da se instalira radar VCG. Iz MO ukazuju da je neophodno da se aerodrom u Podgorici razgraniči tako da razgraničenje bude prihvatljivo objema stranama, a da se pritom obezbijedi potrebna „sterilnost“ manevarskih površina (civilnih i vojnih), očuva sigurnost vazdušnog saobraćaja i omogući nesmetano funkcionisanje oba operatera.

U vojsci je predviđeno 2.368 formacijskih mjesta, a popunjeno je 1.939, dok je u MO sistematizovano 260 radnih mjesta, a trenutno su nepopunjena 43.

Prioriteti za narednu godinu

Prioriteti Ministarstva odbrane za narednu godinu su unapređenje strateškog, normativnog i institucionalnog okvira sistema odbrane, dostizanje zahtijevanih odbrambenih kapaciteta i sposobnosti, te aktivan doprinos kolektivnom sistemu odbrane i učešće u NATO, EU i UN misijama i operacijama. MO će raditi na razvoju sistema kriznog upravljanja, jačanju međunarodne saradnje u kontekstu implementacije bezbjednosne i odbrambene politike, te na unapređenju uslova života i rada, kao i standarda zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore.

Izvor: Dan

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.