U toku sjednica: Abazović apelovao na Skupštinu da što prije krene u izbor članova Sudskog savjeta

U toku je sjednica Vlade Crne Gore, na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađe 50 tačaka.

Prema predlogu dnevnog reda, objavljenom na sajtu Vlade, na sjednici će se razmatrati i informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore.

Na početku sjednice ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić povukao je sa dnevnog reda predlog kadrovskih rješenja među kojima je bilo naimenovanje bivšeg zamjenika generalne sekretarke Vlade Nikole Kandića za zamjenika Zaštitnice imovinsko pravnih interesa Bojane Ćirović.

Vlada je povukla sa dnevnog reda informaciju o predlogu imenovanja Nacionalnog službenika za ovjeravanje, nadležnog za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola i Nacionalnog IPA koordinatora

Ibrahimović: O Odboru direktora EPCG-a na zatvorenoj sjednici Vlade.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović zatražio je da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti i prijedlog za Skupštinu akcionara EPCG koja će biti održana 28 juna. Predložio je dvije tačke dnevnog reda – razrješenje članova Odbora direktora EPCG-a i izbor članova Odbora.

Ibrahimović je zatražio da se o ovim tačkama raspravlja na zatvorenom dijelu sjednice Vlade.

Abazović: Dostaviti Vladi na razmatranje novi predlog odluke za rješavanje stambenih potreba funkcionera

Vlada je stavila van snage odluku za rješavanje stambenih potreba funkcionera.

Premijer Dritan Abazović saopštio je da se Ministarstvo ekologije obavezuje da važeću odluku o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih pitanja funkcionera stavi van snage u roku od 15 dana i dostavi Vladi na razmatranje donošenje novog prijedloga odluke

Vlada je usvojila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Premijer Dritan Abazović apelovao je na Skupštinu da što prije krene u izbor članova Sudskog savjeta i članova Ustavnog suda.

guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me