Univerzitet Stanford: Muški i ženski mozak rade drugačije

Ilustracija

Akademska javnost je dugo zastupala tvrdnju da su razlike među polovima društveno uslovljene, a ne biološki.

Poslednje istraživanje prvi put pokazuje da se na mozgu može vidjeti da pol određuje kako mislimo i ponašamo se.

Pitanje da li su muški i ženski mozak različiti pokazalo se kontroverznim, a većina naučnika je tvrdila da je društvo – a ne biologija – ono što dovodi do razlika.

Nikada nije postojao pouzdan dokaz o razlici u aktivnosti u mozgu muškaraca i žena, ali Univerzitet Stanford je pokazao da je moguće razlikovati polove na osnovu aktivnosti u oblastima takozvanih „vrućih tačaka“ u mozgu.

‌One uključuju „mrežu podrazumijevanog režima“, oblast mozga za koju se smatra da je neurološki centar „sopstva“, i važna je u introspekciji i tumačenju ličnih sjećanja.

Umiješan je i limbički sistem, koji pomaže u regulisanju emocija, pamćenju i seksualnoj stimulaciji, kao i striatum, koji je važan u stvaranju navika i nagrađivanju. (Striatum koordinira više aspekata kognicije, uključujući i motoričko i akciono planiranje, donošenje odluka, motivaciju, pojačanje i percepciju nagrade).

Stručnjaci kažu da razlike u mozgu mogu uticati na to kako muškarci i žene vide sebe, kako komuniciraju sa drugim ljudima i kako se prisjećaju prošlih iskustava.

„Ovo je veoma jak dokaz da je pol čvrsta determinanta organizacije ljudskog mozga“, navodi dr Vinod Menon, profesor psihijatrije i bihejvioralnih nauka na Univerzitetu Stanford.

„Naši nalazi ukazuju da razlike u obrascima moždane aktivnosti u ovim ključnim regionima mozga doprinose polno specifičnim varijacijama u kognitivnom funkcionisanju.”

Međutim, dodao je da su potrebna dalja istraživanja kako bi se u potpunosti razumjele implikacije nalaza.

Dobro je poznato da muški i ženski hromozomi  oslobađaju hormone specifične za pol, posebno u ranom razvoju, pubertetu i tokom starenja.‌

Takođe postoje značajne razlike u ponašanju žena i muškaraca u stvarnom svijetu.

Žene su obično bolje u razumijevanju pročitanog i sposobnosti pisanja u prosjeku i imaju dobro dugoročno pamćenje.

Nasuprot tome, čini se da muškarci imaju jaču vizuelnu i prostornu svijest i bolju radnu memoriju.

Ipak, naučnici su dugo nastojali da uoče ove razlike u neuronskoj aktivnosti, s obzirom na to da je struktura mozga ista i kod muškaraca i kod žena.

Za istraživanje, tim naučnika je koristio „objašnjavačku vještačku inteligenciju“ – vrstu kompjuterskog učenja koja može da prođe kroz ogromne količine podataka kako bi objasnila zašto se neki efekat dešava.

U model su unošeni snimci MR mozga i naznačeno je da li gleda ženski ili muški. Vremenom je neuronska mreža počela da izdvaja suptilne razlike između dva pola koje su ljudima promakle.

‌Kada su istraživači testirali model VI na oko 1.500 drugih snimaka skeniranog mozga, mogao je da prepozna da li je u pitanju muški ili ženski mozak sa 90 odsto uspješnosti.

Dr Đina Ripon, profesor emeritus kognitivnih procesa u Centru za mozak „Aston“, i autorka knjige Rodno zasnovan mozak, tvrdi da je društvo krivo za razlike koje se zapažaju u mozgu kod muškaraca i žena.

„Zaista je intrigantno pitanje da li su one oblasti mozga koje najpouzdanije razlikuju polove ključni djelovi društvenog mozga“, pita se profesorka Ripon, komentarišući studiju istraživača sa Stanforda.

„Ključno pitanje je da li su ove razlike specifične za pol, proizvod bioloških uticaja ili rodnih iskustava koja mijenjaju mozak. Ili oboje. Da li zaista gledamo na polne razlike? Ili rodne razlike?“, pita profesorka.

„Ili priznajemo da su skoro svi faktori koji oblikuju mozak dinamički isprepletani proizvodi i polnih i rodnih uticaja, da li gledamo na ono što bi trebalo nazvati polnom/rodnim razlikama?“

Stručnjaci se nadaju da bi pronalaženje razlika između muškog i ženskog mozga moglo biti presudno u borbi protiv neuroloških ili psihijatrijskih stanja koja različito utiču na žene i muškarce.

Na primjer, žene imaju dvostruko veće šanse da dožive kliničku depresiju od muškaraca, dok su muškarci u većoj opasnosti od zavisnosti od droga i alkohola i disleksije. Područja mozga otkrivena u studiji često su povezana sa neurološkim oboljenjima.

„Ključna motivacija za ovu studiju je da pol igra ključnu ulogu u razvoju ljudskog mozga, u starenju i u manifestaciji psihijatrijskih i neuroloških poremećaja“, napominje dr Menon.

„Identifikovanje dosljednih i ponovljivih polnih razlika u zdravom mozgu odraslih je kritičan korak ka dubljem razumijevanju ranjivosti specifičnih za pol u psihijatrijskim i neurološkim poremećajima.“

Istraživači smatraju da bi modeli vještačke inteligencije mogli da odgovore i na druga važna pitanja o povezivanju mozga, kognitivnim sposobnostima ili ponašanju i da će te rezultate i procedure učiniti javno dostupnim svim istraživačima.

Nalazi su objavljeni u Zborniku Nacionalne akademije nauka.

Izvor: RTS

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.