UPC: Cigarete u Slobodnoj zoni Luke Bar zakonito oduzete

Foto: UPC

Uprava prihoda i carina ističe da su, na osnovu rješenja drugostepenog organa na žalbe vlasnika cigareta zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar, zakonito postupili u postupku oduzimanja te robe.

“Od ukupno devet predmeta koji su formirani po žalbi vlasnika cigareta zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar na prvostepena rješenja Uprave prihoda i carina, PJ Carinarnice Bar, koji su pristigli na adresu Direkcije za poreski i carinski postupak Ministarstva finansija kao drugostepenog organa, u postupku po žalbi riješeno je sedam predmeta, dok je rješavanje preostala dva u toku. Prvostepena rješenja predmetne carinarnice Bar potvrđena su kao zakonita i Ministarstvo finansija je utvrdilo da je prvostepeni organ pravilno sproveo postupak oduzimanja cigareta, te da su rješenja carinskog organa zasnovana na zakonu, kao i da nijesu učinjene povrede pravila postupka koje bi mogle voditi do drugačijeg rješenja povodom ove upravne stvari”, navode iz UPC.

Zaključuju da je Uprava prihoda i carina u cjelosti ispoštovala odluku Vlade Crne Gore o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni Luke Bar, te da je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa odredbom člana 172 stav 3 Carinskog zakona, kao i odredbe člana 59 i 66 istog zakona, odlučeno da mora doći do oduzimanja pomenute robe.

Postupak po žalbi na oduzimanje cigareta, pokrenut od strane pravnih lica je u toku u još dva predmeta. Pomenuti predmeti će biti riješeni u zakonom predviđenom roku, piše u saopštenju.

guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me