Upravni sud: Lazović zakonito priznala penziju Ranku Krivokapiću

Krivokapić

Upravni sud utvrdio je da je Snežana Lazović, načelnica za Ino osiguranja, nezakonito oglašena odgovornom za teže povrede službene dužnosti time što je priznala pravo na starosnu penziju Ranku Krivokapiću.

“Presudom Upravnog suda Crne Gore usvojena je tužba tužilje Snežane Lazović i poništeno rješenje Disciplinske komisije. Istom presudom, odbijena je tužba tužioca Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja – Podgorica. Tim rješenjem Snežana Lazović je oglašena odgovornom za težu povredu službene dužnosti, neizvršavanje ili nesavjesno ili neblagovremeno ili nemarno vršenje službenih obaveza; zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi i povreda radnih obaveza usljed kojih su nastupile teže posljedice za stranku ili državni organ, pa joj je izrečena disciplinska mjera – novčana kazna u visini od 40 odsto zarade isplaćene za mjesec u kojem je počinjena povreda službene dužnosti, u trajanju od šest mjeseci”, saopšteno je iz Upravnog suda.

Taj sud je ocijenio da je tužba tužioca Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja neosnovana, s obzirom da je sud osporavao predmetnu odluku samo u dijelu izrečene disciplinske mjere, pa kako izbor disciplinske mjere predstavlja diskreciono ovlašćenje tuženog organa, a u upravnom sporu se ocjenjuje zakonitost osporenog rješenja, odnosno sprovedenog postupka, to nije imalo mjesta ispitivanju postupka na koji se ukazuje tim navodima tužbe.

“Međutim, ispitujući zakonitost osporenog rješenja u dijelu koji se odnosi na tužilju Snežanu Lazović, ovaj Sud je našao da je tuženi organ počinio povredu pravila upravnog postupka, budući da razlozi u rješenju za sada ne upućuju na pravilnost odluke u dispozitivu, i kao takvi dovode u sumnju svaki zaključak da su rezultat potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, a samim tim i da je na te razloge u konkretnom, pravilno primijenjen materijalni propis.

Naime, pobijanim rješenjem tužilja je oglašena odgovornom za težu povredu službene dužnosti iz člana 95 stav 1 tačka 1, 4 i 13 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, jer je prilikom priznavanja prava na starosnu penziju Ranku Krivokapiću, grubo povrijedila materijalni propis na štetu Fonda, a Ranku Krivokapiću, pribavila korist, koja se sastoji u neosnovanoj isplati penzije, za period od 30.11.2020.godine do 09.08.2021. godine, i kasnije, a Fondu nanijela štetu, iako je blia svjesna ili bila dužna i mogla biti svjesna da usljed toga može nastati teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta nastupi”, dodaje se u saopštenju suda.

Upravni sud je utvrdio da, niti činjenični opis Odluke o pokretanju disciplinskog postupka, niti osporenog rješenja, ne sadrži valjan opis svake pojedinačne preduzete radnje koja čini neku od naprijed navedenih težih povrede službene dužnosti, odnosno nijesu decidno navedeni bitni elementi bića težih povreda službene dužnosti za koje je tužilja oglašena odgovornom.

“Takođe, u dispozitivu osporenog rješenja nije na zakonit način određen subjektivni element, odnosno nijesu opisani elementi potrebni za konstituisanje stepena krivice tužilje (svjesni i voljni elementi), niti sadrži namjeru kao bitan zakonski element bića predmetnih težih povreda službene dužnosti, a što sve rješenje Disciplinske komisije čini nezakonitim, zbog čega je Upravni sud Crne Gore tužbu Snežane Lazović usvojio i osporeno rješenje poništio”, zaključili su iz Upravnog suda.

Izvor: VOP

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.