Crna Gora dobila Katnića na sudu: Oštetio i advokate i državu

Foto: Boris Pejović/Vijesti

Milivoje Katnić mora državi da vrati 11.525,67 eura, uz zakonske kamate, jer je 2017. kao tadašnji glavni specijalni tužilac bio odgovoran za štetu nastalu zbog povrede prava ličnosti advokata Gorana RodićaSiniše Gazivode i Marije Radulović.

To, saznaju “Vijesti”, stoji u prvostepenoj presudi podgoričkog Osnovnog suda, koju potpisuje sutkinja Sanela Efović.

Država je tužila Katnića u oktobru 2022. godine, nakon što je troje advokata dobilo pravosnažnu presudu da im je Specijalno tužilaštvo povrijedilo prava na privatnost, jer je u julu 2017. objavilo saopštenje i prateći dokument na svojoj internet stranici, pod nazivom “Specijalno državno tužilaštvo predstavlja oblike specijalnog rata”.

Država je Rodiću, Radulović i Gazivodi u februaru 2022. godina isplatila više od 11.500 eura zbog povrede prava na duševni integritet, čast, ugled, zaštitu privatnog života, ličnosti, dostojanstva, kao i prepisku i lične zapise.

“Usvaja se tužbeni zahtjev pa se obavezuje tuženi da tužilji na ime regresne naknade isplati iznos od 11.525,67 eura, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 25.02.2022. godine, pa do konačne isplate, u roku od 15 ana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja”, stoji u presudi sutkinje Efović, u koju su “Vijesti” imale uvid.

Sutkinja Efović je stava da je Katnić kao glavni specijalni tužilac mogao da traži drugim putem – u odgovarajućem sudskom postupku zaštitu sprovođenja pravde, sebe i institucije.

“Umjesto toga, on je odlučio da, protivpravno, javno na sajtu Specijalnog državnog tužilaštva objavi telefonsku komunikaciju između advokata Gorana Rodića, Siniše Gazivode i Marije Radulović i klijenata, bez njihovog pristanka, koja je praćena prethodno navedenim komentarima i zaključcima, što sve ukazuje da je tuženi prilikom objavljivanja spornog obavještenja postupao sa namjerom da navedenim licima prouzrokuje štetu u vidu povrede prava ličnosti”, navodi se u presudi.

U presudi se navodi da je Katnić tvrdio da “kao glavni specijalni tužilac nije postupao nezakonito, nestručno, a posebno ne nesavjesno”, ali da je “nažalost, krivičnom presudom, a potom i građanskom, nezakonito utvrđeno da jeste”.

U presudi se navodi da je sud je u dokaznom postupku saslušao tuženog u svojstvu parnične stranke, izvršio uvid u spise predmeta Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S br. 140/17, u spise predmeta Osnovnog suda u Podgorici K.br.175/20, u spise predmeta Osnovnog suda u Podgorici P.br.2595/20, posebno u izvod sa sajta sudovi.me…

“Kod izloženog sud nalazi da su ispunjeni uslovi za odgovornost tuženog u smislu odredbe či. 166 st. 2 Zakona o obligacionim odnosima i čl. 102 st.2 Zakona o državnom tužilaštvu iz kojih razloga je obavezao tuženog da tužilji u smislu citiranih zakonskih odredbi naknadi iznos od 11.525,67 eura koji je isplatila dana 25.02.2022. godine, strankama (izvršnim povjeriocima) Goranu Velimiroviću, Siniši Gazivodi i Mariji Radulović po rješenju javnog izvršitelja…, a koje je donijeto na osnovu izvršne isprave presude Osnovnog suda u Podgorici P.br. 2595/20 od 13.04.2021.godine uz presudu Višeg suda u Podgorici Gž.br. 4555/21 od 18.01.2022.godine. Na dosuđeni iznos naknade tužilji (državi), prema mišijenju suda, pripada i zakonska zatezna kamata, počev od dana 25.02.2022. godine, kao dana isplate navedenog iznosa, pa do konačne isplate, shodno odredbi člana 284 Zakona o obligacionim odnosima”, precizirano je u presudi.

Katnić je prvi bivši funkcioner kojem je prvostepenom presudom određena ova sankcija zbog štete koju je prouzrokovala institucija na čijem je bio čelu.

Država u ovom trenutku pred sudovima traži da štetu po budžet nadoknadi i bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, koja je 2021. potpisala desetine razrješenja direktora vaspitno-obrazovnih ustanova. Većina njih je tužila državu, a sudovi dosudili da su odluke o njihovom razrješenju bile nezakonite, zbog čega im je do sada isplaćeno oko 300.000 eura.

Institucija Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, koja zastupa državu, potražuje i od direktorice Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović da vrati gotovo 60.000 eura kao razliku između cijene po kojoj je dobila stan po povlašćenim uslovima i tržišne cijene te nekretnine.

Katnić je uhapšen 14. aprila, a u istoj akciji slobode je lišen dugogodišnji agent tajne i javne policije i bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović. Specijalno državno tužilaštvo tereti ih da su kao pomoćnik direktora Uprave policije i glavni specijalni tužilac radili u korist mafijaškog kavačkog klana.

Izvor: Vijesti

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.