Naziv pravnog lica:

Montenegro Press Company d.o.o

PIB: 03400409

Adresa:

Ulica Vojvode Maša Đurovića, Lamela D2

81000, Podgorica, Crna Gora

Izvršna direktorica:

Snežana Otašević

Glavna i odgovorna urednica:

Irena Milović

Redakcija za kulturu i umjetnost

Urednik:

Dragan Leković

Email:

 – redakcija@press.co.me

 – irena.milovic@press.co.me

Sportska redakcija 

Urednik:

Stanko Radulović

 – sport@press.co.me

Video produkcija

 – produkcija@press.co.me

Web administracija

Rade Jocović

Marketing

 – marketing@press.co.me